„Cena Demokracji”,…

„Cena Demokracji”, USA 2005.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #usa #wojna #myrmekochoria