Fox News i podejście do koronawirusa na przestrzeni kilku dni

Zmiana retoryki o 180 stopni zaledwie w kilka dni. Bezpośredni filmik w powiązanych. [ENG]