Home office zbyt wygodny. Pracownicy nie chcą wracać do normalnego trybu pracy

Dużo osób zdało sobie sprawę z tego, że tak jest po prostu wygodniej.