Jak tam walka z kapitalizmem…

Jak tam walka z kapitalizmem towarzysze, zmalaua urosła?
#bekazlewactwa #4konserwy #usa #honkhonk