Los Angeles, lata 50. XX…

Los Angeles, lata 50. XX wieku. Bardzo ładna pani z krótkimi czarnymi włosami.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #fotohistoria #usa #myrmekochoria