Muzułmańscy studenci grozili śmiercią profesorowi który powiedział że…

…Islam jest brutalny [ENG]