Nieco bardziej miarodajne…

Nieco bardziej miarodajne wykresy ukazujące przebieg epidemii w poszczególnych państwach, gdzie sumaryczna liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa została odniesiona do populacji danego państwa, co pozwala na przedstawienie zachorowań wszystkich państw w jednej skali. Dzień 1. epidemii dla każdego z państw został przyjęty dla dnia, w którym w danym państwie odnotowano sumarycznie 1 zachorowanie na milion obywateli.

Oba wykresy przedstawiają te same dane, przy czym ten drugi został wyrażony w skali logarytmicznej dla lepszej czytelności początkowej fazy epidemii. Na wykresach zawarto także krzywe przebiegu epidemii, w których liczba przypadków podwaja się co 2, 3, 4, 5 oraz 10 dni. Stan liczbowy na zakończenie marca.

Wszelkie uwagi mile widziane. Obserwuj tag #covidcharts aby być na bieżąco.

Źródło:
1. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
2. https://covid19poland.bss.design/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Template:2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_data/United_States_medical_cases

#2019ncovstats #covid19stats #2019ncov #covid19 #coronavirus #koronawirus #wirus #zostanwdomu
#usa #wlochy #chiny #europa #polska #austria #szwajcaria #wielkabrytania #hiszpania #czechy #niemcy #francja #holandia