Nigga – Wikipedia

Neutralne pogladowo slowo z wikiepdii zakazane na wykopie.
Slowo ktore nie wystepuje w polskim slowniku.
#lewackaparanoja