Oto prosta strategia…

Oto prosta strategia subwersji społeczeństwa przy użyciu mniejszosci etnicznych, seksualnych oraz kobiet:

1. Nadaj mniejszości pełne prawa

2. Nadaj mniejszości przywileje na uczelniach, przy zatrudnianiu, dotacje etc aby umożliwić im infiltrację wartościowych środowisk.

3. Podkreślaj jak krzywdzone były mniejszości i kobiety w przeszłości. Rozbudzaj w nich poczucie bycia ofiarą i chęć zemsty.

4. Stwórz z mniejszości i kobiet grupę tak uprzywilejowaną, żeby ich działania i oskarżenia (np. o gwałt) mogły niszczyć życie oponentów.

5. Każ mediom mówić, że każdy kto się sprzeciwia jest antysemitą, rasistą, seksistą, mizoginem, incelem, homofobem…

6. Brawo! Wprowadziłeś terror mniekszości!

#usa #feminizm #bekazlewactwa #poprawnoscpolityczna