Plakat propagandowy ze…

Plakat propagandowy ze Związku Radzieckiego, 1960.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #ciekawostkihistoryczne #rosja #usa #myrmekochoria