Policjant bije podejrzanego, który grzecznie stoi i nic nie robi…

Podejrzany coś mówi do policjanta a temu najwyraźniej ta wypowiedź się nie spodobała i zaczyna bić podejrzanego, który pomimo ataku ze strony policjanta tylko się broni. Policja wszczęła postępowanie wobec tego agresywnego policjanta.