Policjant trzyma na muszce…

Policjant trzyma na muszce podejrzanych skazańców/przestępców, Los Angeles, 1955. Trochę LA Noire dmie.

#starszezwoje – tag ze starymi grafikami, miedziorytami, rysunkami z muzeów oraz fotografiami

#historia #fotohistoria #usa #myrmekochoria