Senatorowie z USA zwrócili się do A.Dudy, by nie podpisywał ustawy reprywatyz..

Grupa amerykańskich senatorów zwróciła się do Andrzeja Dudy, by nie podpisywał uchwalonej przez Sejm ustawy reprywatyzacyjnej. Nad nowymi przepisami pracuje obecnie Senat. Gdyby ustawa weszła w życie, umorzyłaby postępowania administracyjne m.in. o zwrot nieruchomości przejętych w…