SWIFT to amerykański system…

SWIFT to amerykański system pośredniczący w trakcjach między bankami wykorzystujący globalną dominację dolara do sprawowania przez USA kontroli nad światowym systemem finansowym. Jest on kluczowy (w interesie Stanów Zjednoczonych) do monitorowania transakcji międzypaństwowych ale i również egzekwowania sankcji, które w ubiegłych latach zostały nałożone między innymi na Rosję czy Iran.

System ten jest obecnie podważany przez dwa istotne narzędzia:

– blockchain, w oparciu którego zostanie zainicjowany obrót finansami przez osiem dużych banków, w tym HSBC i Citi, w drugiej połowie 2020 r.
JPMorgan uważa natomiast, że waluty cyfrowe banku centralnego istotnie mogą osłabić jego hegemonię jako światowej waluty rezerwowej (co pojawia się w raporcie Bloomberga).
Warto nadmienić, że wraz z planowaną digitalizacją dolara, której efektem (zdaniem Nathaniela Whittemore) może być jego dewaluacja ze względu na związany z COVID-19 kryzys gospodarczy, Bitcoin może okazać się zabezpieczeniem jako waluta w danym okresie czasowym stabilniejsza.

– INSTEX, czyli powstały w 2019 roku system będący odpowiedzią na nałożone przez Trumpa sankcje na Iran, pozwalający na dokonywanie transakcji z ominięciem dolara. Pierwszą udaną transakcję z Iranem dokonały Niemcy, Francja i Wielka Brytania w marcu 2020 r. (której przedmiotem był sprzęt medyczny).
Należy się głównie skupić na fakcie, że to właśnie państwa członkowskie NATO zakwestionowały amerykańskie ograniczenia w międzynarodowej wymianie handlowej.

#geopolityka #bitcoin #waluty #usa