Trump grozi wstrzymaniem finansowania WHO przez USA. (Eng)

Zarzuca dodatkowo WHO, że jest „chino-centryczne”