Więcej funkcjonariuszy policji zostaje zastrzelonych przez czarnych, niż poli..

‘More police officers are shot and killed by blacks than police officers kill African-Americans.’