Z takich ciekawostek, to…

Z takich ciekawostek, to amerykańskie tramwaje PCC, na których europejskie tramwaje były wzorowane przez dziesięciolecia(m.in nasze Konstale) wciąż jeżdżą w Bostonie liniowo, nieprzerwanie od 80 lat i nie są uznawane za tabor zabytkowy. Po wycofaniu tych wagonów przez Toronto w 1995, są to ostatnie normalnie eksploatowane oryginalne PCC na świecie. Wynika to z tego, że linia kolei miejskiej na której jeżdżą wymagałaby kosztownej modernizacji, aby wprowadzić tam nowoczesny tabor. Niestety są takie plany, aby tą modernizacje przeprowadzić i je wycofać.
#komunikacyjneciekawostki #tramwaje #usa #boston #ciekawostki